کود کامل گیاهان مدل ۲۰-۲۰-۲۰ وزن ۱۰۰ گرم

45,000 تومان 42,750 تومان

این کود کامل گیاهان دارای npk و آهن و انواع ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان است و به علاوه در این کود کامل، هیومیک و فولویک اسید بوده و هیومیک موجود در این کود موجب بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد.