کود کامل گیاهان ریبرس مخصوص رشد رویشی و زایشی گل و گیاه خانگی و آپارتمانی بسته ۵۰ گرمی

22,000 تومان

این کود کامل گیاهان دارای npk و آهن و انواع ریزمغذی ها به علاوه در این کود کامل، هیومیک و فولویک اسید بوده و هیومیک موجود در این کود موجب بهبود ساختمان فیزیکی و شیمیایی خاک می گردد.